FS

Front-End Developer

Opdrachtomschrijving
Als full-stack ontwikkelaar realiseer je veilige en kwalitatief goede front-end en back-end componenten op basis van specificaties in user stories en non-functional requirements.
Je ontwikkelt zowel nieuwe applicaties (o.b.v. moderne ontwikkeltechnologieën volgens een cloud-native micro-services architectuur) als aan applicaties die reeds meerdere jaren bestaan (voornamelijk ASP.NET MVC). Het realiseren van front-end componenten is een belangrijk van je dagelijkse werkzaamheden en daarom is aantoonbare ervaring met het ontwikkelen in Agular essentieel.

We zijn vooral op zoek naar een ontwikkelaar die aantoonbare ervaring heeft in het ontwikkelen met moderne technologieën én die ervaring heeft in het implementeren van privacy en security richtlijnen in appliciatiecode.

Omdat het DevOps team niet alleen verantwoordelijk is voor de realisatie van nieuwe functionaliteit, maar ook voor het functioneren van de systemen in productie (applicatie-beheer, oplossen van events en incidenten) hoort ondersteuning hierin ook tot jouw taken.

Je hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit en zorgt ervoor dat - samen met de rest van het team - de sprintdoelen worden gehaald en dat de applicaties goed functioneren in productie. Daar waar nodig help je de anderen in het team (ontwikkelaars, ontwerpers of testers) om dit waar te maken.

De belangrijkste activiteiten die je uitvoert zijn:
- uitvoeren van code-reviews;
- refinen van user stories (samen met de Product Owner en de rest van het team);
- realiseren van code voor front-end (Angular) en back-end (.NET-core) componenten, incl. unit testen;
- monitoren van applicaties die in productie staan en oplossen van events die daaruit voortkomen;

- het ondersteunen van de ontwerper bij vertalen van user stories naar een technisch ontwerp;
- analyseren en oplossen van gemelde incidenten; - opzetten/aanpassen van geautomatiseerde build- en deployment pipelines

Achtergrond opdracht
De Dienst Digitale Toegankelijkheid realiseert en levert diensten ten behoeve van externe stakeholders van onze opdrachtgever, zoals burgers, advocaten en andere professionals. Dit betreffen nieuwe diensten die nog in ontwikkeling zijn als ook bestaande diensten.

Als full-stack ontwikkelaar ben je lid van één van de DevOps-teams op de afdeling en zorg je samen met je team voor zowel de (door)ontwikkeling als voor het (technisch) beheer van de applicaites die het team in beheer heeft. Alle teams werken volgens de Scrum-methodiek met sprints van 2 weken.

De ontwikkeling van nieuwe systemen vindt plaats volgens een cloud-native micro-services architectuur in Angular (front-end) en .NET-core (back-end), gebruik makend van o.a. Openshift Cloud Platform, ApiGateway, AMQP, Obejct Based Storage en OAuth. Bestaande systemen zijn voornamelijk ontwikkeld in ASP.NET. Daar waar mogelijk wordt continu gedeployed naar productie (soms meerdere keren per sprint), gebruik makend van AzureDevOps.

Omdat de afdeling internet-facing applicaties levert is privacy en security bijzonder belangrijk aspect in het dagelijks werk. Daarnaast hecht de afdeling veel waarde aan goed onderhoudbare code. Applicaties worden continu gemeten door het SIG, waarbij een 4-sterren rating het doel is voor alle applicaties.

Eisen

 • Minimaal afgeronde HBO ICT opleiding;
 • Drie jaar aantoonbare ervaring met de (meest recente versies van de) volgende tooling/ frameworks/ talen: .NET Core, MVC, WebAPI, REST, WCF, SQL[1]server.;
 • Drie jaar aantoonbare ervaring met het implementeren van privacy en security richtlijnen in code;
 • Vier jaar aantoonbare ervaring met realiseren van front-end applicaties (ontwikkelen van project libraries) in Angular (incl. unittesten);
 • Twee jaar ervaring met het realiseren van micro-services en cloud-ready containers (bij voorkeur OpenShift), Rest API's, queueing en OAUth protocol;
 • Vijf jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum team.
 • Vier jaar ervaring met GIT, continuous integration en testdriven development;
 • Vijf jaar ervaring met UML;
 • Twee jaar ervaring met geautomatiseerde build- en deployment pipelines (bij voorkeur AzureDevOps, SonarQube);

Wensen

 • IT-security certificaat;
 • Kritisch; je vindt het een uitdaging om een kwalitatief goede systemen te realiseren die waarde levert voor de eindgebruikers;
 • Ervaring met webrichtlijnen 2;
 • Ervaring met werken in een (semi-) overheid of rechterlijke organisatie is een pré;
 • Ervaring met toepassing van SAFe (Scaled Agile Framework);
 • Pragmatische insteek; je vindt het een uitdaging om eenvoudig te realiseren oplossingen te bedenken

Competenties

 • Beschikt over een houding en gedrag met kernwoorden: pro-actief, transparantie, open communicatie en resultaatgerichtheid;
 • Ambitieus, vindt het leuk om nieuwe dingen op te zetten, houdt van pionieren;
 • Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken

Organisatorische context en cultuur
Onze opdrachtgever draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van onze opdrachtgever. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.

Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van onze opdrachtgever zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.

Het ICT landschap van onze opdrachtgever ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.

Het ICT landschap van onze opdrachtgever is voortdurend aan verandering onderhevig. Op dit moment ligt de focus op het digitaal toegankelijk maken van onze opdrachtgever, het ondersteunen van digitaal werken van medewerkers en vernieuwing en optimalisatie van de maatwerktoepassingen. Hierbij worden verschillende architectuurprincipes en technieken gebruikt.

Vertrouwelijkheid gegevens
Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt.
Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag op internet of elders te publiceren.
Indien je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Wij kijken uit naar je reactie.

 

Apply for it

Indicates required field
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf.